kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Doświadczenie w szkoleniach BHP

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wartościowych szkoleń na zlecenie różnego rodzaju podmiotów. Specjalizujemy się w przekazywaniu informacji w sposób kompleksowy, obejmujący zarówno teorię jak i praktykę.

Mamy świadomość, że przestrzeganie zasad BHP jest kluczowe nie tylko ze względów formalnych, ale przede wszystkim - z uwagi na życie i zdrowie pracowników. Prowadzimy dopasowane do indywidualnych potrzeb konkretnych przedsiębiorstw szkolenia z szerokiego zakresu, który obejmuje:
    • funkcjonowanie danego zakładu pracy;
    • działania prowadzone na określonych stanowiskach w danym zakładzie;

Indywidualnie dopasowane szkolenia

Każdorazowo tematyka jest dopasowywana do specyfiki miejsca pracy. Czas trwania szkolenia może być zróżnicowany, ale najczęściej odbywa się w godzinach pracy. Poza szkoleniami wstępnymi przeprowadzamy również okresowe szkolenia przypominające - które są istotne, nie tylko z patrząc z punktu prawnego ale również ze względu np. na wprowadzane w wielu miejscach technologiczne innowacje. Nowe sprzęty to także nowe zagrożenia, których należy mieć świadomość. Dzięki kompleksowo przeprowadzanym szkoleniom BHP pracownicy zyskują większe bezpieczeństwo, natomiast firma może uniknąć dodatkowych kosztów związanych z odszkodowaniami czy koniecznością szkolenia nowych specjalistów.

Dodatkowe usługi

Obok szkoleń BHP przeprowadzamy też na zlecenie kontrole - zarówno w zakresie norm BHP jak i ochrony przeciwpożarowej. Kontrole przeprowadzamy w różnych warunkach i o różnym czasie np. w porze nocnej. Kontrolujemy wiele aspektów, m.in. drogi ewakuacyjne, które powinny być drożne niezależnie od wielkości zakładu. Dodatkową gałęzią działalności naszej firmy pozostają konsultacje, które oferujemy z zakresu doboru odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Takie środki muszą być dopasowane do specyfiki wykonywanych obowiązków oraz do potencjalnych zagrożeń obecnych w otoczeniu. Szkolenia BHP jak również regularnie przeprowadzane kontrole są inwestycją, która ma korzystny wpływ na rozwój firmy - dzięki temu dane przedsiębiorstwo zyskuje renomę, jako miejsce, które troszczy się o swoich pracowników. Warto budować przyszłość swojego biznesu, niezależnie od branży, na solidnych fundamentach społecznego zaufania oraz na lojalnej, wyszkolonej kadrze pracowników.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz