kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Artykuły

zmiany w bhp
30 mar 2023

Zmiany w przepisach BHP 2023

Marzec przyniósł pewne zmiany w prawach i obowiązkach pracowników oraz pracodawców. W wyniku wprowadzenia w tym roku zmian dotyczących kontroli trzeźwości pracowników koniecznym jest, by modyfikacje pojawiły się również w dziedzinie prowadzenia dokumentacji osób zatrudnionych.

27 lut 2023

Szkolimy z BHP

Zajmujemy się wdrażaniem szkoleń BHP w większych, jak i mniejszych przedsiębiorstwach, działających w różnych branżach. Przekazujemy teoretyczną oraz praktyczną wiedzę pracownikom z gałęzi: produkcyjnych, handlowych, budowlanych, ale i administracyjnych czy handlowych.

kontrola bhp
27 sty 2023

Zmiany w kodeksie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości

Zmiany, jakie nastąpiły na świecie w ciągu ostatnich kilku lat zredefiniowały również formy zatrudnienia.

BHP Bielsko-Biała |  Śląsk
29 gru 2022

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie BHP przy produkcji

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie bhp przy produkcji, transporcie oraz obrocie materiałów wybuchowych

mobbing
29 lis 2022

Mobbing w miejscu pracy

Mobbing w miejscu pracy zalicza się do tych złożonych problemów, które mogą generować poważne skutki ekonomiczne, społeczne.

28 paź 2022

Kursy na wózki widłowe

Czasy, w których praca magazyniera czy spedytora nie wymagała dodatkowych kwalifikacji dawno już minęły. Obecnie dużą wagę przywiązuje się do umiejętności prowadzenia wózków widłowych oraz przede wszystkim posiadania stosownych dokumentów je potwierdzających.

29 wrz 2022

BHP BB - System zarządzania bezpieczeństwem

Żadne przedsiębiorstwo produkcyjne czy usługowe nie mogłoby istnieć, gdyby nie miało wdrożonego programu BHP. To nie tylko obowiązek prawny, ale i motywowany rozsądkiem i poczuciem przyzwoitości. Pracodawca winien zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom bezpieczne warunki. Zdecydowanie wpływa to też na rentowność przedsiębiorstwa - brak wypadków to brak konieczności wypłacania odszkodowań, brak przestojów w produkcji, a także efektywniejsze wykonywanie obowiązków przez pracowników o…

25 sie 2022

Czy każdy przedsiębiorca musi wdrażać BHP w swojej firmie?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Każdy Pracodawca czyli przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Nie ma znaczenia czy jest to mikroprzedsiębiorstwo czy duży przedsiębiorca.

22 cze 2022

Doświadczenie w szkoleniach BHP

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wartościowych szkoleń na zlecenie różnego rodzaju podmiotów. Specjalizujemy się w przekazywaniu informacji w sposób kompleksowy, obejmujący zarówno teorię jak i praktykę.

Usługi bhp Bielsko-Biała, Śląsk
13 kwi 2022

Dlaczego szkolenia BHP

Zatrudniając pracownika, pracodawca staje się odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Aby mu je zagwarantować powinien on dać mu możliwość udziału w zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

25 sty 2022

COVID-19 w miejscu pracy a BHP

Obecność Covid-19 w życiu społecznym sprawiła, że stale pojawiają się nowe regulacje prawne dotyczące postępowania w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Dotykają one również sfery prawa pracy i płynnie łączą się z zasadami BHP. Sformułowany przez grupę posłów PiS projekt ustawy został złożony w sejmie i teraz jest w trakcie przechodzenia swojej drogi legislacyjnej. Jest to projekt oceniany pozytywnie przez rządzących - jako sposób na…

09 gru 2021

Po co komu

 

W zakładach pracy, w instytucjach publicznych czy w placówkach edukacyjnych dla zapewnienia wszystkim użytkownikom przestrzeni bezpieczeństwa konieczne jest utworzenie i przestrzeganie pewnych procedur. Trudno wyobrazić sobie, by fabryka narzędzi funkcjonowała bez jasno sformułowanych zasad BHP. A jednak – tego rodzaju regulacje nie powinny się ograniczać bhp do przemysłu…

25 lis 2021

Zmiany w BHP

W roku 2020 i 2021 na całym świecie zachodziły stopniowe zmiany w różnych dziedzinach życia społecznego oraz gospodarczego. Wiele z nich powodowanych było globalną pandemią. Również w sferze przepisów BHP w naszym kraju odnotowano istotne zmiany. Część z nich faktycznie ma związek z wciąż trwającą epidemią Covid 19, jednakże inne związane są po prostu z aktualizowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych…

odzież ochronna
12 paź 2021

BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy to normy uniwersalne, ustalane odgórnie i mające gwarantować optymalne warunki zatrudnienia dla pracowników, niezależnie od branży, w której pozostają aktywni.

13 wrz 2021

Dbanie o poziom bezpieczeństwa

Szkolenia BHP w firmach sektora publicznego, jak i prywatnego to obowiązek. Pracodawca musi zapewnić zatrudnionym osobom dostęp do wiedzy oraz przeznaczyć na szkolenie godziny pracy. Szkolenia takie nie mogą się odbywać w wolnym czasie pracowników. Szczególnie istotne są szkolenia BHP dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych.

 

szkolenia bhp bielsko śląsk
23 sie 2021

Bielski Okręg Przemysłowy

Bielsko - Biała słynęło dawniej jako jedno z głównych miast przemysłu włókienniczego. Obecnie ta branża nie dominuje już tak jak kiedyś - niemniej stolica Podbeskidzia tworzy wraz z okolicznymi miejscowościami Bielski Okręg Przemysłowy. W Bielsku - Białej działa ponad 70 zakładów zajmujących się produkcją przemysłową. Branże, w których specjalizują się te zakłady są naprawdę rozmaite. Od specjalistycznych narzędzi - służących do wiercenia studni,…

usługi ppoż bielsko
16 lip 2021

Znaczenie ochrony PPOŻ

Letnie upały przynoszą ze sobą co roku nie tylko zagrożenie natury zdrowotnej dla ludzi. Aura ta zwiększa również ryzyko pojawiania się niebezpiecznych zjawiska atmosferycznych - jak burze i wyładowania, a co za tym idzie - ma też wpływ na zaprószenia ognia i eskalację pożarów.

szkolenia bhp bielsko śląsk
16 cze 2021

Pozwolenia na pracę dla obcokrajowców

Ponieważ europejski rynek pracy jest otwarty, a jego rozwój ma charakter dynamiczny - również w naszym kraju nie brakuje miejsc, w których zatrudniani są przede wszystkim cudzoziemcy.

odzież ochronna
25 Maj 2021

BHP

W każdej sytuacji zawodowej można wyróżnić czynniki niebezpieczne, szkodliwe oraz uciążliwe. Niebezpieczne mogą prowadzić do śmierci lub uszkodzenia ciała człowieka (natychmiastowego), szkodliwe – mogą wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia w dłuższej perspektywie, natomiast uciążliwe – nie stanowią zagrożenia, ale obniżają zdolność do wykonywania pracy oraz wydajność zatrudnionego. W kontekście pracy w handlu te czynniki obejmują przede wszystkim środowisko pracy.…

14 kwi 2021

Szkolenia BHP w firmach

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej lub usługowej oraz zatrudnianie pracowników należy mieć świadomość tego, jakie obowiązki narzuca kodeks pracy.

09 mar 2021

Ocena ryzyka

Usługi, które świadczymy w ramach zapewnienia wysokich standardów BHP w prywatnych przedsiębiorstwach obejmują również kompleksowe opracowanie oceny ryzyka zawodowego. Na czym taka ocena polega, jak jest przeprowadzana i do czego może się przydać? Zapraszamy do lektury.

odzież ochronna
18 lut 2021

Odzież ochronna

Zatrudnianie pracowników wiąże się z szeregiem obowiązków. Na pracodawcy spoczywa nie tylko konieczność zadbania o dopełnienie wszelkich formalności, odprowadzenie podatków, czy dokładne określenie zadań dla zatrudnionego. W przypadku pracy w określonych warunkach - które opiszemy poniżej - konieczne jest także zagwarantowanie odzieży roboczej lub ochronnej. Czym się różnią te pojęcia oraz co charakteryzuje poszczególne kategorie? Zapraszamy do lektury.

02 lut 2021

BHP w firmie

Prowadzenie biznesu - niezależnie od branży - wymaga przestrzegania szeregu zasad prawnych. Jest to istotne nie tylko z punktu  widzenia formalnego, ale przede wszystkim ma znaczenie w kontekście dobra zatrudnianych osób.

usługi ppoż bielsko | śląsk
02 lut 2021

Usługi PPOŻ

W każdym budynku warto zdecydować się na wdrożenie ochrony PPOŻ. Zaangażowanie pracowników to jeden z jej zakresów.