kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Usługi PPOŻ Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego budynków…

Obraz
usługi ppoż bielsko | śląsk

W ramach usług PPOŻ zapewniamy:

 • usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • szkolenia pracownicze,
 • przeprowadzanie prób ewakuacji,
 • wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynków,
 • wykonanie Oceny Zagrożenia Wybuchem,
 • sporządzenie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
 • przeprowadzenie kontroli oznakowania w budynku oraz rozmieszczenia sprzętu gaśniczego,
 • analizę stanu PPOŻ.

Każda usługa jest dostosowana indywidualnie.

Wyposażymy Państwa zakładów pracy w niezbędny sprzęt w tym zakresie min.:

 • instrukcje przeciwpożarowe
 • wykazy telefonów alarmowych
 • znaki bezpieczeństwa ewakuacyjne
 • znaki bezpieczeństwa PPOŻ
 • pożarnicze tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy

Posiadamy certyfikat Państwowej Straży Głównej w Warszawie.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz