kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Usługi BHP Szkolenia, kontrole, postępowania powypadkowe…

Obraz
Usługi bhp Bielsko-Biała, Śląsk

Nasza szeroka oferta pozwala w pełni zaspokoić Państwa potrzeby. Nasze usługi obejmują zarówno pomoc doraźną oraz stałą współpracę opartą zarówno na obsłudze stacjonarnej w siedzibie firmy jak i zdalnej. Gwarantujemy zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej pracownika.

Proponujemy Państwu kompleksową lub doraźną obsługę firmy związaną z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

 

.

Usługi BHP:

 

 • Szkolenia BHP (wstępne i okresowe)
 • Opracowanie Oceny Ryzyka Zawodowego
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników
 • Prowadzenie postępowania oraz dokumentacji wypadkowej
 • Pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Odpowiedź na nakazy i wystąpienia PIP i PIS
 • Realizacja zaleceń pokontrolnych
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych, instrukcji BHP
 • Doradztwo w zakresie odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • Wykonywanie analizy obciążeń układu mięśniowo – szkieletowego
 • Tworzenie aktów wewnętrznych w zakresie BHP i PPOŻ.
 • Tworzenie list kontrolnych stanu BHP i PPOŻ.
 • Konsultacje przy tworzeniu Planów BIOZ i Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych w zakresie kart ubraniowych pracowników i kart środków ochrony indywidualnej, tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej, obuwia i środków ochrony indywidualnej.
 • Wdrażanie systemów bezpieczeństwa
 • Przeprowadzanie kontroli stanu urządzeń technicznych BHP i PPOŻ
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną pracy wykorzystując najnowsze technologie i rozwiązania techniczne.
 • Dobieranie odpowiednich rozwiązań dla obniżenia kosztów w firmie, a tym samym zwiększenie wydajności.
Obraz

Korzystając z zewnętrznych usług BHP zyskujecie Państwo:

 • obiektywną ocenę niezależnego specjalisty,
 • wszechstronne doświadczenie Specjalisty w zróżnicowanych branżach dzięki czemu zmniejszycie Państwo ryzyko wystąpienia poważnych wypadków przy pracy,
 • mniejsze koszty prowadzenia przedsiębiorstwa poprzez brak konieczności zatrudnienia pracownika,
 • mniejsze ryzyko otrzymania kary finansowej za łamanie przepisów,
 • brak potrzeby monitorowania aktualizacji przepisów,
 • specjalistę który zajmie się prowadzeniem urzędowych spraw z zakresu BHP I PPOŻ
 • korzystniejsze ceny za wykonane usługi.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz