kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

COVID-19 w miejscu pracy a BHP

Obecność Covid-19 w życiu społecznym sprawiła, że stale pojawiają się nowe regulacje prawne dotyczące postępowania w nowej, pandemicznej rzeczywistości. Dotykają one również sfery prawa pracy i płynnie łączą się z zasadami BHP. Sformułowany przez grupę posłów PiS projekt ustawy został złożony w sejmie i teraz jest w trakcie przechodzenia swojej drogi legislacyjnej. Jest to projekt oceniany pozytywnie przez rządzących - jako sposób na wprowadzenie większej kontroli nad ryzykiem wystąpienia Covid-19 w miejscu pracy przez pracodawców. Jakie są jego główne założenia? Piszemy poniżej.

 

Projekt ustawy przeszedł już pierwsze czytanie, następnie prace nad projektem przerwano, jednak informacje płynące na temat powodów takiego stanu rzeczy są sprzeczne. Nie zmienia to faktu, że projekt ustawy posiada rekomendację ministra zdrowia. Nic w tym dziwnego, bowiem ustawa ta jest ważna z punktu widzenia rozwoju epidemii.

Co zmieni się dla pracodawcy...

Główne zmiany, jakie zostaną wprowadzone po akceptacji projektu polegają zatem na tym, że pracodawca będzie miał możliwość zweryfikowania statusu zdrowotnego zarówno zatrudnionych na stałe, jak i pozostających w innym stosunku pracy. Dzięki temu warunki w zakładach pracy mają ulec poprawie w aspekcie bezpieczeństwa. Pracodawca będzie mógł wymagać dostępu do informacji na temat statusu szczepienia, zaświadczenia o przebyciu choroby i uzyskaniu statusu ozdrowieńca bądź też wyniku testu pracownika.

...i dla pracownika ?
Testy dla pracowników lub osób w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcom mają być dostępne nieodpłatnie (finansowanie ze środków publicznych, a konkretnie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Dodatkowe uprawnienie dla pracodawcy zakłada też, że będzie on mógł osoby niezaszczepione bądź też bez statusu ozdrowieńca (lub z pozytywnym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 w organizmie) oddelegować do obowiązków poza miejscem pracy, w tym do innego rodzaju pracy. Podstawowym sposobem weryfikacji tożsamości będzie okazanie dokumentów - unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID, np przy pomocy nowej aplikacji mobilnej, którą można bezpłatnie pobrać ze stron Centrum e-Zdrowia.

Dodatkową korzyścią, poza zwiększeniem bezpieczeństwa w miejscu pracy będzie też to, że przedsiębiorstw takich nie będą dotykały ograniczenia związane z zagrożeniem epidemicznym lub stanem epidemii.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz