kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

BHP BB - System zarządzania bezpieczeństwem

Żadne przedsiębiorstwo produkcyjne czy usługowe nie mogłoby istnieć, gdyby nie miało wdrożonego programu BHP. To nie tylko obowiązek prawny, ale i motywowany rozsądkiem i poczuciem przyzwoitości. Pracodawca winien zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom bezpieczne warunki. Zdecydowanie wpływa to też na rentowność przedsiębiorstwa - brak wypadków to brak konieczności wypłacania odszkodowań, brak przestojów w produkcji, a także efektywniejsze wykonywanie obowiązków przez pracowników o wyższym morale.

Zapobieganie wypadkom poprzez wprowadzenie ujednoliconych norm BHP oraz regularne przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z tego zakresu jest najlepszym rozwiązaniem. Sam system musi być jednak łatwy w zarządzaniu. Aby całe przedsięwzięcie wyróżniało się efektywnym działaniem warto zadbać m.in. o to, by:

    • pomiędzy pracownikami a kierownictwem bez przeszkód zachodziła komunikacja;
    • stanowiskom kierowniczym jasno przydzielono zakres uprawnień i obowiązków w zakresie BHP;
    • pracownicy mieli możliwość uczestniczenia w decyzjach;
    • BHP firmy odpowiadało odgórnie przyjętym normom, ale też temu, w jakim kierunku ma się rozwijać dana organizacja;
    • system identyfikacji zagrożeń działał bez przeszkód (umożliwiając obliczanie ryzyka itp.);
    • ewaluacja wyników oraz monitorowanie systemu BHP były w czasie rzeczywistym realizowane;

Ryzykowne zachowania oraz nieprzestrzeganie przepisów BHP przez pracowników są główną przyczyną wypadków przy pracy. Dlatego też wdrożenie przejrzystych zasad BHP oraz regularne przeprowadzanie szkoleń jest bardzo ważne. System zarządzania bezpieczeństwem pomaga w określeniu potrzeb organizacji. Warto pamiętać, że szkolenia BHP są obowiązkowe, jednak dodatkowe kursy czy inne nadprogramowe zajęcia stanowią dla pracowników formę dobrowolną, jednakże udział w tego rodzaju kursach czy dyskusjach to nieocenione źródło informacji.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz