kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Zmiany w kodeksie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości

Zmiany, jakie nastąpiły na świecie w ciągu ostatnich kilku lat zredefiniowały również formy zatrudnienia.

Praca zdalna spopularyzowana podczas pandemii w wielu miejscach zyskała aprobatę ze względu na liczne korzyści - zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Zmiany te nie pozostały bez wpływu na kwestie prawne, również te dotyczące BHP. 13 stycznia 2023 roku w Sejmie uchwalono zmiany, jakie mają nastąpić w obowiązującym Kodeksie Pracy. Dotyczą one pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości.

Co oznaczają zmiany dla zagadnień związanych z BHP?

Nowelizacja Kodeksu pracy z punktu widzenia BHP jest koniecznością i wiele wskazuje na to, że stanie się faktem - bo w tym wypadku zatwierdzający ją podpis prezydenta pozostaje jedynie formalnością. Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników powinny zacząć obowiązywać już w styczniu, z kolei przepisy dotyczące pracy zdalnej zostaną wcielone w marcu.

    • W przypadku pracy zdalnej zmiany te sprowadzą się do tego, że pracodawca będzie miał możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie BHP. Oczywiście wedle zasad, które zostaną jasno określone w umowie między stronami lub w regulaminie. Takie kontrole będą też musiały być dopasowane do charakteru wykonywanego zajęcia, nie będą mogły naruszać prywatności pracownika ani innych osób w jego otoczeniu.
      
    • Jeżeli chodzi o kontrolę trzeźwości - a więc aspekt niezwykle istotny z punktu widzenia BHP i to niezależnie od charakteru pracy czy stanowiska - to ma być ona możliwa w zakładach pracy z wykorzystaniem skalibrowanych urządzeń. Ich zdatność do użytku będzie musiała być potwierdzona odpowiednimi dokumentami. Dodatkowo w zakładzie pracy, w którym takie kontrole będą się odbywały konieczne będzie przygotowanie odpowiednich wewnętrznych regulaminów i procedur. Nie zmienia to faktu, że weryfikacja trzeźwości pracowników będzie respektowana przez przepisy prawa, co powinno przedłożyć się na polepszenie warunków bezpieczeństwa w zakładach pracy.
      
Podsumowując

Wchodzące w życie przepisy mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Jasno określone procedury pozwalające badać trzeźwość pracowników, jak również odpowiednie metody weryfikacji miejsca, w którym wykonywana jest praca zdalna to kroki poczynione we właściwym kierunku.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz