Zmiany w BHP w latach 2020 - 2021

W roku 2020 i 2021 na całym świecie zachodziły stopniowe zmiany w różnych dziedzinach życia społecznego oraz gospodarczego. Wiele z nich powodowanych było globalną pandemią. Również w sferze przepisów BHP w naszym kraju odnotowano istotne zmiany. Część z nich faktycznie ma związek z wciąż trwającą epidemią Covid 19, jednakże inne związane są po prostu z aktualizowaniem wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych dziedzinach. Jakie to zmiany? Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich...

Obraz

Pandemia

a zasady BHP

Pierwszą istotną zmianą jest fakt, że wirus SARS-Cov-2 został wciągnięty na listę szkodliwych czynników biologicznych, z którymi pracownicy mogą mieć styczność w miejscu zatrudnienia. Wprowadzono ją już w roku 2020, co pozwoliło na wprowadzenie aktualizacji w kryteriach oceny ryzyka zawodowego na niektórych stanowiskach pracy. W związku z tym konieczne okazało się przeprowadzanie dodatkowych, dyktowanych szczególnymi warunkami szkoleń. Obowiązkowe w wielu branżach stały się maseczki - te jednorazowego użytku powinny być przy tym odpowiednio często zastępowane nowymi.

Przepisy BHP zaczęły również w większym stopniu zajmować się definiowaniem warunków pracy zdalnej, która zaczęła coraz mocniej dominować w wielu sektorach gospodarki, ale także w sferze edukacji. Zagadnienie bezpieczeństwa w szkołach to kolejny problem, który został opracowany w ramach aktualizacji zasad BHP. W przypadku placówek oświatowych zmiany w BHP dotyczą zarówno uczniów, jak i nauczycieli - o ile placówki mają możliwość funkcjonowania w trybie stacjonarnym. Obok noszenia maseczek istotne jest również dezynfekowanie sal po i przed zajęciami, a także ich wietrzenie. Ostateczne decyzje dotyczące sposobu wprowadzania zmian i zabezpieczeń są zależne od dyrektorów tychże instytucji.

 

Inne istotne zmiany

Poza zagrożeniem związanym z wciąż niestłumioną globalną pandemią zauważono również innego rodzaju czynniki, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo pracowników. W 2021 roku wprowadzono nowe regulacje dotyczące urządzeń emitujących promieniowanie jonizujące oraz osób pracujących w laboratoriach oraz obsługujących taką aparaturę. Wprowadzono wymóg dodatkowych zabezpieczeń terenu oraz zwiększonych kontroli eliminujących zagrożenie skażenia promieniotwórczego, a także wprowadzono obowiązkowe środki ochrony indywidualnej dla pracowników.

Inną ważną dla większego grona osób zatrudnionych pozostaje zwiększenie kwot odszkodowań za wypadki przy pracy. Podniesiono wartość jednorazowych świadczeń - jednak zmiany te mają wejść w życie dopiero od końca marca 2022. Wysokość rekompensaty w dalszym ciągu będzie zależna od oceny przeprowadzanej przez komisję ZUS, a dotyczącej stopnia uszczerbku na zdrowiu (który pozostał u pracownika po zakończeniu leczenia/rehabilitacji). Oczywiście w związku z podwyżką świadczeń - wprost proporcjonalnie wzrosły również składki wypadkowe odprowadzane na poczet polisy.

Jak łatwo zauważyć - prawo dotyczące BHP jest dynamiczne - musi być dostosowywane do aktualnie zmieniających się warunków - zarówno na poziomie globalnym, jak i jednostkowym. Niezbędne w przypadku takich aktualizacji mogą okazać się dodatkowe szkolenia, a także zaopatrzenie zakładu pracy czy innej placówki w odpowiednie zabezpieczenia. W tym celu warto skontaktować się z firmą specjalizującą się w organizowaniu takich zajęć edukacyjnych (teoretycznych oraz praktycznych).

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz