kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Szkolenia BHP w firmach Bielsko-Biała, Śląsk

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej lub usługowej oraz zatrudnianie pracowników należy mieć świadomość tego, jakie obowiązki narzuca kodeks pracy.

Prawnie usankcjonowanym obowiązkiem jest m.in. konieczność zorganizowania szkoleń BHP – również na Śląsku - dla każdej osoby, z którą firma podejmuje współpracę. Przeprowadzenie szkolenia BHP w Bielsku - Białej warto powierzyć zewnętrznym, wyspecjalizowanym w tej dziedzinie podmiotom. Szczególnie, że ich typy się różnią - odmiennie mogą się też prezentować kolejne zagadnienia w zależności od branży, w której działa firma.

Rola podstawowych szkoleń BHP  
Każdy pracownik musi być przygotowany na to, że przejdzie dwa typy szkoleń - wstępne oraz okresowe. Pierwsze z nich jest o tyle istotne, że pozwala na uzyskanie ogólnego obrazu tego, jakie
zasady obowiązują w miejscu pracy, jak przestrzegać norm bezpieczeństwa na konkretnym stanowisku, jakie są procedury w przypadku zaistnienia zagrożenia.

Niezgodne z polskim prawem jest organizowanie szkoleń BHP w Bielsku – Białej w czasie wolnym pracowników - muszą one być zawarte w godzinach pracy. Zakres szkoleń jest na ogół tak sformułowany, by zarówno ogólną, jak i zindywidualizowaną (pod kątem stanowiska) wiedzę przekazać w ciągu kilku godzin "lekcyjnych". Świadomość zagrożeń w konkretnym miejscu pracy, jak również znajomość sposobów ochrony przed takimi zjawiskami jest kluczowa zarówno z punktu widzenia pojedynczych pracowników, jak i funkcjonowania całego zakładu. Prawidłowo przeprowadzone szkolenie BHP na Śląsku i w innych regionach, powinno się opierać nie tylko na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, ale także na przeprowadzeniu (pod okiem instruktora) części praktycznej. Oczywiście - czas trwania instruktażu stanowiskowego jest zależny od specyfiki zakresu obowiązków. W przypadku pracowników administracyjno - biurowych może się on zamknąć w 2 godzinach, jednakże jeśli wykonywana praca ma charakter fizyczny - potrzebne jest co najmniej 8 godzin szkolenia. Ponieważ BHP na Śląsku to niezwykle istotny czynnik - pod koniec każdego instruktażu ogólnego przeprowadzany jest test. Formalna strona takiego przedsięwzięcia sprowadza się również do tego, że każde szkolenie musi być pisemnie potwierdzone na karcie szkolenia wstępnego BHP i wpięte do akt osobowych ze stosownymi adnotacjami.

Dodatkowe szkolenia - kiedy to konieczne?
Stanowiskowy instruktaż nie jest dany raz na zawsze. Ponieważ współcześnie dynamika pracy w zakładach znacząco się zmienia, za tymi zmianami idą również techniczno - organizacyjne kwestie. A to oznacza, że pracownicy muszą być przygotowani do radzenia sobie w takich warunkach. Każde wprowadzone zmiany na stanowiskach pracy muszą być poparte przeprowadzeniem kolejnych instruktaży z zakresu ogólnego jaki i stanowiskowego.

Szkolenia okresowe BHP
Kolejnym wariantem obligatoryjnych kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pozostają okresowe szkolenia. Muszą być one organizowane w określonych ustawowo odstępach czasu. I tak częstotliwość szkoleń jest uzależniona od tzw. kategorii ryzyka, w obrębie której znajduje się wykonywane zajęcie. Najczęściej, bo raz do roku szkolenia odbywają pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, na których wykonywanie pracy wiąże się z dużym zagrożeniem dla zdrowia lub życia (prace wysokościowe, przy użyciu niebezpiecznych materiałów, roboty budowlane etc.). Region Śląska wyróżnia się wysokim udziałem przemysłu ciężkiego – stąd koncentracja takich szkoleń BHP tutaj jest całkiem wysoka. Inni pracownicy na stanowiskach tzw. robotniczych powinni zostać przeszkolenia raz na 3 lat. Z kolei pracownicy szczebla administracyjno - biurowego, z sektora inżynieryjno - technicznego oraz inni - odbywają szkolenia rzadziej - raz na 5 lub nawet 6 lat.

Warto zaznaczyć, że pierwsze szkolenie - ogólnie oraz związane z instruktażem - również jest aktualne przez określony czas  - po upływie roku należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe. Nawet, jeżeli wykonywany zawód nie wiąże się z dużym ryzykiem - znajomość podstawowych procedur postępowania jest obowiązkiem - nie tylko z uwagi na obowiązujące prawo, ale też zwykłą, ludzką przyzwoitość i dbałość o dobro ogółu.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz