kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Pozwolenia na pracę dla obcokrajowców a szkolenia BHP

Ponieważ europejski rynek pracy jest otwarty, a jego rozwój ma charakter dynamiczny - również w naszym kraju nie brakuje miejsc, w których zatrudniani są przede wszystkim cudzoziemcy.

Ponieważ europejski rynek pracy jest otwarty, a jego rozwój ma charakter dynamiczny - również w naszym kraju nie brakuje miejsc, w których zatrudniani są przede wszystkim cudzoziemcy. Jak prezentują się przepisy prawne w przypadku obcokrajowców oraz jak mają się one do konieczności przeprowadzania szkoleń BHP? Zapraszamy do lektury.

Niezbędne formalności, które należy spełnić w przypadku zatrudnienia obcokrajowca są dość liczne. Przede wszystkim taka osoba musi posiadać odpowiedni dokument pobytowy, który w przeważającej ilości przypadków stanowi podstawę uprawniającą do podjęcia zatrudnienia w Polsce. Dla obywateli krajów spoza Unii Europejskiej takim dokumentem może być wiza lub karta pobytu. Pracodawca musi posiadać kserokopię uznawanego przez polskie prawo pracy dokumentu.
Dodatkowo konieczne jest zdobycie uprawnień umożliwiających legalne podjęcie zatrudnienia, takich jak np.:

  • zezwolenie na pracę z urzędu wojewódzkiego;
  • zezwolenie na pracę sezonową, z Powiatowego Urzędu Pracy (oba dokumenty są wydawane z inicjatywy pracodawcy);
  • deklarację pracodawcy złożoną do PUP o zleceniu wykonania pracy (w przypadku obywateli z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii i innych krajów);
  • zezwolenie na pobyt i pracę, o które do urzędu wojewódzkiego występuje obcokrajowiec;

 
W zakresie BHP...

...pracodawca ma względem każdego z pracowników takie same obowiązki. W pierwszym dniu pracy, na początku, konieczne jest przeprowadzenie szkolenia pracownika - zasady BHP każdorazowo muszą być przekazane w sposób profesjonalny oraz korespondujący z konkretnym stanowiskiem. Istotne jest również to, by regularnie takie szkolenia były powtarzane. Obok odpowiednich kwalifikacji zawodowych niezwykle istotna jest bowiem znajomość charakterystycznych przepisów BHP. Różnica, która dotyczy jedynie cudzoziemców w zakresie szkoleń BHP jest taka, że według rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy - jeżeli obcokrajowiec nie porozumiewa się w języku polskim wystarczająco dobrze, by w pełni zrozumieć przekazywane mu treści, wówczas trzeba umożliwić mu dostęp do tych treści w języku, który opanował na komunikatywnym poziomie. Istotą szkoleń BHP jest to, by wszystkie treści były przez uczestników zrozumiane na tyle, by mogli je potem stosować w praktyce, na co dzień.

Co z odbytymi poprzednio szkoleniami ?
W przypadku obcokrajowców zatrudnionych w międzynarodowych przedsiębiorstwach, ale skierowanych do pracy w Polsce ? Wiele zależy od tego, czy odbyte przez nich szkolenie BHP miało taki sam zakres, jak to przeprowadzane u zatrudnionych w naszym kraju, w tej samej firmie. Jeżeli wszystkie informacje są tożsame - nie ma konieczności przeprowadzania kolejnego szkolenia. Jeżeli jednak zakres obowiązków różni się, bądź też środowisko pracy prezentuje się inaczej - wówczas przeprowadzenie dodatkowego szkolenia jest koniecznością. Warto zauważyć, że udział w zajęciach z zakresu BHP jest obowiązkowy, a przy okazji, może mieć znaczenie w przypadku domagania się odszkodowania - jeżeli wydarzy się wypadek przy pracy.

Sankcjonowanym prawnie, ale też moralnie koniecznym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swojemu podwładnemu godnych oraz bezpiecznych warunków zatrudnienia. Skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zajmującej się organizacją szkoleń BHP ma korzystny wpływ na funkcjonowanie nowo-zatrudnionych w środowisku pracy. W przypadku cudzoziemców jest to istotne również ze względu na wyjątkową sytuację społeczną, w której się oni znajdują.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz