kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Po co komu BHP ?

 

W zakładach pracy, w instytucjach publicznych czy w placówkach edukacyjnych dla zapewnienia wszystkim użytkownikom przestrzeni bezpieczeństwa konieczne jest utworzenie i przestrzeganie pewnych procedur. Trudno wyobrazić sobie, by fabryka narzędzi funkcjonowała bez jasno sformułowanych zasad BHP. A jednak – tego rodzaju regulacje nie powinny się ograniczać bhp do przemysłu ciężkiego. Umożliwienie poznania teorii oraz udziału w zajęciach praktycznych przez każdego pracownika jest jednym z obowiązków zatrudniającego.

Po co komu BHP ?

Prowadzenie firmy, zakładu produkcyjnego czy zarządzanie placówką wymaga przestrzegania prawa. Kwestia bezpieczeństwa i higieny pracy musi być dodatkowo tak rozstrzygnięta, by odpowiadać zarówno normom krajowym, jak i europejskim. Wysokie standardy BHP można osiągnąć dzięki skorzystaniu z ekspertów zajmujących się prowadzeniem specjalnych szkoleń.

Szkolenia BHP mają zróżnicowaną formę – w zależności od typu działalności, jaki prowadzi firma można więc wybrać dopasowany rodzaj szkoleń teoretycznych i praktycznych dla pracowników na różnych stanowiskach. Ma to znaczenie zarówno dla sprawnego funkcjonowania zakładu pracy, jak i dla dobrostanu zatrudnionych. Przeszkolenie BHP zdecydowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia groźnych dla zdrowia i życia wypadków przy pracy. Dostęp do takiej wiedzy jest zatem priorytetem. Dbanie o pracowników oraz o warunki wykonywania przez nich obowiązków zdecydowanie wpływają też na wizerunek firmy. Wysoki standard bezpieczeństwa w każdej branży jest istotny, jednak tam, gdzie firma zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów liczy się jeszcze bardziej. Szczególnie, że wypadki przy pracy nadal nie należą w naszym kraju do rzadkości.

Oczywiście rozważanie zasadności prowadzenia szkoleń BHP w świetle prawa w ogóle nie powinno mieć miejsca. Jest to bowiem sankcjonowany przepisami obowiązek pracodawcy, niezależnie od tego, jaki jest profil firmy i ile osób ona zatrudnia. Brak przeszkolenia pracowników może prowadzić do kar finansowych – ale też zwiększa ryzyko kosztownych (i często tragicznych) w skutkach wypadków.

Znajomość przepisów BHP obliguje pracowników oraz inne osoby przebywające na terenie zakładu pracy do ich przestrzegania. Za uchybienia w tej kwestii także zatrudnionym grożą kary – w formie upomnienia, nagany a nawet kary finansowej. Podsumowując zatem – BHP potrzebne jest by chronić pracowników i pracodawcę zarówno przed wypadkami losowymi, jak i przed ich własnym brakiem odpowiedzialności.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz