kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Ocena ryzyka zawodowego

Usługi, które świadczymy w ramach zapewnienia wysokich standardów BHP w prywatnych przedsiębiorstwach obejmują również kompleksowe opracowanie oceny ryzyka zawodowego. Na czym taka ocena polega, jak jest przeprowadzana i do czego może się przydać? Zapraszamy do lektury.

Terminem ryzyka zawodowego określane jest prawdopodobieństwo, z jakim mogą wystąpić zdarzenia związane z pracą, które powodują niekorzystne skutki u pracowników (przede wszystkim zdrowotne). Zdarzenia te mogą być związane ze sposobem wykonywania danych obowiązków zawodowych, ale też z samym środowiskiem pracy, w którym zatrudniony przebywa. Ocenianie stopnia ryzyka zawodowego polega na weryfikacji oraz ocenie potencjalnych zagrożeń, jakie mogą znajdować się w bezpośredniej bliskości pracowników. Ocenie podlega również to, czy w wystarczającym stopniu wdrożono środki zmniejszające bądź likwidujące niebezpieczeństwo, a także - jakie działania mogą być jeszcze przez pracodawców podjęte.

Po co oceniać ryzyko ?
Optymalnym rezultatem opracowania oceny ryzyka zawodowego jest stwierdzenie, że takie ryzyko wypadku/choroby w następstwie kontaktu ze złożonymi czynnikami jest na najniższym możliwym poziomie. Ewentualne wypadki przy pracy bądź występowanie tzw. chorób zawodowych ma znaczenie dla ogólnego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa (niezależnie od tego, czy ma ono profil usługowy czy produkcyjny). Jeśli ryzyko zawodowe związane z wypadkami i chorobami jest wysokie - negatywnie wpływa to na wydajność pracowników. Oprócz tego może się pojawić konieczność zwiększenia składki ubezpieczeniowej, a nawet pokrywania kosztów odszkodowań. Dlatego też zmniejszenie każdego rodzaju ryzyka związanego z pracą na danym stanowisku/ w konkretnym miejscu jest priorytetem. Aby było to możliwe - trzeba skrupulatnie przeprowadzić wspomnianą analizę. Co więcej - ocena ryzyka zawodowego jest współcześnie określana jako podstawowe narzędzie gwarantujące bezpieczeństwo dla pracowników. Nie wystarczy przeprowadzić takiej weryfikacji jednokrotnie. Konieczna jest tutaj regularność, ponieważ warunki pracy w wielu miejscach zmieniają się w sposób dynamiczny. Postęp technologiczny, dodatkowe obowiązki, szkolenia, zmiana branży - współcześnie nawet niewielkie przedsiębiorstwa muszą być przygotowane na to, że nic nie jest odporne na zmiany.


Podsumowując, ocena ryzyka zawodowego to najprostszy sposób na oszczędności. Pozwala bowiem na dokładne określenie ewentualnych zagrożeń - a co za tym idzie - na ich eliminacje. W takim środowisku pracy wzrasta nie tylko morale, ale i produktywność pracowników, którzy nie muszą się obawiać o swoje zdrowie i życie. W efekcie zmniejszeniu ulega też poziom stresu, maleje groźba strat finansowych - czy to związanych z wypadkami przy pracy, chorobami czy też zwyczajnie nieobecnością osób zatrudnionych lub ich słabszym zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych zadań.

Inne korzyści dla firmy wynikające z regularnego przeprowadzania oceny ryzyka to np. podniesienie renomy danego przedsiębiorstwa na rynku, a także dostęp do nowoczesnych i praktycznych materiałów pomocniczych/szkoleniowych. Warto zauważyć, iż praktyki związane z oceną ryzyka na terenie całej Unii Europejskiej są doceniane już od dziesięcioleci. W Polsce popularność tych działań wzrasta powoli, jednak systematycznie. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w tym zakresie.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz