kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Dlaczego szkolenia BHP są niezbędne do rozpoczęcia pracy?

Zatrudniając pracownika, pracodawca staje się odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Aby mu je zagwarantować powinien on dać mu możliwość udziału w zajęciach szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia BHP są kluczowe nie tylko dla pracodawców, ale przede wszystkim dla pracowników - pozwalają bowiem określić wszystkie zagrożenia, które mogą się pojawić podczas wykonywania obowiązków. Dostępność takich szkoleń jest gwarantowana prawnie przez Kodeks pracy. Obok szkoleń wstępnych w odpowiednich odstępach czasowych muszą być realizowane także "aktualizacje" czyli szkolenia okresowe.

BHP - nie tylko wiedza

Szkolenia BHP pozwalają nie tylko zdobyć wszelką niezbędną wiedzę, do wykonywania obowiązków zawodowych, w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu. Oprócz tego pozwalają nabyć potrzebne umiejętności, które mogą uratować pracownika w sytuacji zagrożenia. Szkolenia obejmują zarówno część, w której są zawarte ogólne, uformowane ogólnie zasady (m.in. z Kodeksu Pracy), jak również przepisy odwołujące się jedynie do konkretnego zakładu pracy. W trakcie zajęć powinny pojawić się także: przedstawienie dróg ewakuacji jak również kurs udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są istotne dla pracowników w wymiarze indywidualnym, ale też zbiorowym. Od wiedzy jednostkowej zależy bowiem bezpieczeństwo ogółu.


Częstotliwość szkoleń

Wstępne szkolenie obejmuje nie tylko pracowników zaczynających współpracę z określonym zakładem, ale też osoby, które będą odbywały w nim praktyki czy staż oraz pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy, na których występują inne zagrożenia. Ogólny instruktaż dotyczący przepisów jest niezbędny od strony formalnej, ale i praktycznej. Jeżeli w firmie pojawiły się jakieś dodatkowe rozwiązania techniczne czy dokonano zmian w statucie - także muszą one zostać przedstawione. W przypadku szkoleń okresowych - czyli przypominających zdobytą uprzednio wiedzę, czasookresy są różne, zależne od stanowisk pracy. Pierwsze szkolenia okresowe dla pracowników powinny odbyć się do 6 miesięcy lub do 12 miesięcy od zatrudnienia. Następne terminy szkoleń okresowych zależą od stanowiska pracy i znajdujących się na nim zagrożeń dla pracowników. W związku z tym odbywają się co roku, co trzy lata, co pięć lat lub co sześć lat.  Szkolenia BHP warto jest odbywać z należytym zaangażowaniem. Aktywny udział zwiększa szansę na zapamiętanie większej ilości informacji istotnych z punktu widzenia unikania wypadków. Dla części pracowników okresowe szkolenia BHP można organizować także w wariancie online. Jeżeli korzystnym rozwiązaniem jest jednak forma stacjonarna - warto wybrać odpowiednio dobrane i przestronne miejsce, np. salę konferencyjną, aby każdy uczestnik mógł skupić się na zawartych w szkoleniu zagadnieniach..

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz