kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Czy każdy przedsiębiorca musi wdrażać BHP w swojej firmie?

Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna. Każdy Pracodawca czyli przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Nie ma znaczenia czy jest to mikroprzedsiębiorstwo czy duży przedsiębiorca.

Obraz

Co jednak z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność?

Jeśli taka osoba faktycznie pracuje samodzielnie, to nie musi obawiać się konsekwencji w przypadku braku wprowadzenia określonych procedur. Dotyczy to także osób, którym w prowadzeniu działalności pomaga współmałżonek lub osoba w I stopniu pokrewieństwa (nie musi być bowiem zawiązywany w świetle prawa stosunek pracy).

Kto odpowiada za wprowadzenie BHP w firmie?

W każdym przedsiębiorstwie za stan BHP odpowiada Pracodawca. Prowadzenie przedsiębiorstwa wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań prawnych. Jednym z nich jest z pewnością wdrożenie przepisów i procedur BHP. Pracodawca musi m.in. przeprowadzić oceny ryzyka zawodowego, sporządzić instrukcje stanowiskowe, zapewnić możliwość (i opłacić) okresowe badania lekarskie dla pracowników

Ustawowe obowiązki, które spoczywają na pracodawcy to:

  • organizowanie szkoleń wstępnych, obejmujących zarówno podstawowe informacje na temat procedur BHP jak i instruktaż związany ze stanowiskiem dla nowych pracowników oraz szkoleń okresowych dla pozostałych pracowników - w godzinach pracy i na koszt pracodawcy,
  • zapewnienie pracownikom dostępu do profilaktyki zdrowotnej oraz do badań lekarskich: wstępnych (przed zawarciem umowy), okresowych i kontrolnych (szczególnie, jeśli wymaga ich stanowisko pracy);

Kodeks pracy wyraźnie określa, na czym polegają obowiązki pracodawcy związane z BHP w przedsiębiorstwie. To jego rolą jest m.in.:

  • zorganizowanie pracy w taki sposób, by jej warunki były bezpieczne i higieniczne;
  • umożliwienie pracownikom przestrzegania wdrożonych w zakładzie przepisów (odzież ochronna jeśli to konieczne, robocza, jasne procedury etc.);
  • wdrażanie zarządzeń i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru oraz inspektora pracy;

Jak łatwo zauważyć, złożone zadania wymagają doskonałej organizacji.

Warto zdecydować się na zatrudnienie profesjonalnej firmy zajmującej się kompleksową obsługą bhp, która zadba m.in o odpowiednią dokumentację czy przeprowadzaniem szkoleń bhp. BHP BB oferuje doradztwo także w zakresie doboru odzieży roboczej, odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej. Przeprowadzamy szkolenia wstępne, okresowe - biorąc pod uwagę specyfikę branży, w której działa przedsiębiorstwo korzystające z naszych usług.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz