kursy BHP Bielsko-Biała | Śląsk

Bielski Okręg Przemysłowy a kwestia BHP

Bielsko - Biała słynęło dawniej jako jedno z głównych miast przemysłu włókienniczego. Obecnie ta branża nie dominuje już tak jak kiedyś - niemniej stolica Podbeskidzia tworzy wraz z okolicznymi miejscowościami Bielski Okręg Przemysłowy. W Bielsku - Białej działa ponad 70 zakładów zajmujących się produkcją przemysłową. Branże, w których specjalizują się te zakłady są naprawdę rozmaite. Od specjalistycznych narzędzi - służących do wiercenia studni, poprzez produkcję spożywczą, związaną z kosmetykami i chemią gospodarczą oraz obejmującą produkty drewniane.

Co je łączy? Przede wszystkim fakt, iż na ich terenie bezwzględnie przestrzegane muszą być przepisy BHP. Aby jednak było to możliwe warto zainwestować w specjalistyczne szkolenie pracowników - zarówno szeregowych, jak i zarządzających. Szkolenia BHP mają charakter wstępny, jak i okresowy - i obie ich postacie oferuje nasza firma. Każdorazowo z pełnym zaangażowaniem przeprowadzamy szkolenia.

Nasze usługi w zakładach przemysłowych

Przedsiębiorcom, którym zależy na bezpieczeństwie pracowników polecamy również usługę kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez zatrudnione osoby przepisów BHP. Kontroli ekspertów poddawane są także urządzenia - ich stan techniczny (w zakresie BHP i ochrony PPOŻ). Warto pamiętać, że działania prewencyjne są korzystne z każdego punktu widzenia. Pracownikom pozwalają uniknąć urazów, utraty zdrowia, a nawet życia, a firmie - wydatków związanych z odszkodowaniami, straty wykwalifikowanych osób, etc.

Dodatkowo nasza firma świadczy usługi konsultacyjne. Pomagamy pracodawcom w doborze optymalnego rodzaju odzieży roboczej, ochronnej oraz innych środków ochrony (tak indywidualnej, jak i zbiorowej). Ma to znaczenie również w Bielsku - Białej, gdzie dostęp do wartościowych modeli takiej odzieży nie jest utrudniony, z uwagi na dużą ilość zakładów przemysłowych, ale też doskonałą lokalizację miasta.

Jak wygląda szkolenie BHP ?

Szkolenia BHP, jak już wspomnieliśmy, mają formę zależną od potrzeb przedsiębiorstwa - bądź konkretnej zatrudnionej w nim sekcji. Zawsze odbywają się one w godzinach pracy pracowników, a ich zakres dotyczy ogólnego działania firmy, jak i konkretnych stanowisk. Szkolenia BHP w Bielsku - Białej opierają się na wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Wszystko zależy od specyfiki zakładu przemysłowego, jednak z reguły w przypadku pracy fizycznej takie szkolenia nie powinny trwać mniej niż 8 godzin lekcyjnych.

Poza szkoleniem wstępnym istotne są także instruktaże okresowe - z uwagi na to, że często w zakładach produkcyjnych wdrażane są technologiczne innowacje, z których ewentualnymi zagrożeniami należy się zapoznać. Oprócz tego zmieniać może się zakres obowiązków pracowników. Przez taką dynamikę konieczne są dodatkowe kursy BHP dla pracowników. Okresowe szkolenia natomiast przeprowadza się obowiązkowo zwłaszcza tam, gdzie wykonywanie obowiązków pracowniczych wiąże się z występowaniem zagrożenia dla zdrowia lub życia (np. w przemyśle ciężkim). Zdecydowanie nie warto igrać z niebezpieczeństwem. Inwestycja w takie szkolenia to inwestycja w przyszłość firmy.

 

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz