BHP w firmie dlaczego warto

Prowadzenie biznesu - niezależnie od branży - wymaga przestrzegania szeregu zasad prawnych. Jest to istotne nie tylko z punktu  widzenia formalnego, ale przede wszystkim ma znaczenie w kontekście dobra zatrudnianych osób.

Prowadzenie biznesu - niezależnie od branży - wymaga przestrzegania szeregu zasad prawnych. Jest to istotne nie tylko z punktu  widzenia formalnego, ale przede wszystkim ma znaczenie w kontekście dobra zatrudnianych osób. Kwestie BHP - czyli bezpieczeństwa i higieny pracy nie mogą być bagatelizowane. Tymczasem w Polsce, w tym w Bielsku - Białej często jeszcze można się spotkać z sytuacjami, gdy normy w tym zakresie odbiegają od europejskich standardów. Tymczasem wysokie standardy BHP nie są trudne do osiągnięcia - a znacząco podnoszą klasę przedsiębiorstwa oraz ulepszają jego obraz w oczach samych zatrudnionych.

Właściwe nastawienie do budowania konkretnych strategii BHP w firmie ma znaczenie z wielu powodów. Warto zainwestować w tę właśnie sferę, zwłaszcza, że usługi BHP - w tym organizacja szkoleń - zarówno praktycznych jak i teoretycznych - są dostępne na terenie miasta Bielsko - Biała w nowoczesnej i jednocześnie sprawdzonej formie. Dlaczego? Zastanówmy się przez chwilę...

Firmy, dla których wysoki standard bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi priorytet cieszą się pozytywną opinią w środowisku. Co za tym idzie, mogą liczyć na najlepszych pracowników dostępnych aktualnie na rynku. Spełnienie norm BHP to świadectwo, że dane przedsiębiorstwo dba o dobro pracowników i gwarantuje im odpowiednio komfortowe warunki zatrudnienia. Dotyczy to zarówno potencjalnych zainteresowanych ofertami, jak i już zatrudnionych. BHP ma szczególne znaczenie w branżach, w których przeważający procent kadry stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści.  

Szkolenia dotyczące BHP mogą mieć zróżnicowaną formę - dopasowują się więc do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa/kadry w nim zatrudnionej. To istotna specyfikacja działań, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój miasta oraz dynamikę powstawania i przekształcania się mniejszych i większych przedsiębiorstw. Współczesny rynek - zarówno pracownika, jak i usług - wymaga elastycznego podejścia.

Statystyki informują o tym, że poszkodowanych w wypadkach przy pracy nadal nie brakuje. Wg. GUS  tylko w okresie od stycznia do września 2020 było to ponad 40 tysięcy osób. A pamiętajmy, że ubiegły rok był z wielu względów wyjątkowy przez panujące warunki pandemiczne. Uszczerbki na zdrowiu wśród pracowników to jednak nie tylko przestoje w pracy, ale także poważniejsze konsekwencje - z niepełnosprawnością włącznie.


Pamiętajmy, że zagwarantowanie bezpieczeństwa na terenie siedziby firmy/zakładu jest obowiązkiem każdego pracodawcy, niezależnie od charakteru prowadzonej działalności. Nieprzestrzeganie przepisów prawnych wiąże się z konsekwencjami prawnymi, ale też może generować poważne wypadki/zdarzenia losowe prowadzące do wysokich kar finansowych, konieczności płacenia odszkodowań etc. Stąd też - warto zadbać o najwyższą jakość przeprowadzanych szkoleń BHP.

Jednocześnie warto mieć świadomość, iż również na pracownikach spoczywa niemała odpowiedzialność. Przestrzeganie przepisów BHP również w ich przypadku musi być bezwarunkowe - w przeciwnym razie grozi im upomnienie, nagana, a nawet grzywna. Bez odpowiednich szkoleń jednak, przekazujących wiedzę teoretyczną i praktyczną, ryzyko wypadków oraz lekceważenia prawa jest realne.

 

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz