Śląsk

BHP ŚLĄSK

Bezpieczeństwo i higiena pracy to normy uniwersalne, ustalane odgórnie i mające gwarantować optymalne warunki zatrudnienia dla pracowników, niezależnie od branży, w której pozostają aktywni.

Znaczenia nie ma również wielkość przedsiębiorstwa - chociaż oczywiście od warunków panujących w miejscu pracy mogą zależeć bardziej szczegółowe ustalenia. Normy w zakresie BHP nie mogą odbiegać ani od standardów krajowych, ani europejskich. Niemniej jednak często zdarza się, że firmy nie do końca wiedzą, jak do tych wysokich wskaźników dążyć. Dlatego też bardzo istotne jest regularne przeprowadzanie audytów, kursów firmowych, jak również analiz ryzyka na konkretnych stanowiskach. Szczęśliwie również na terenie Bielska - Białej BHP zajmują się profesjonalne firmy oferujące kompleksowe szkolenia.

Szkolenia BHP mają zróżnicowaną postać - w zależności od tego, jakie są uwarunkowania w danym przedsiębiorstwie, jaka jest specyfika jego funkcjonowania, na czym opiera się klasyfikowanie pracowników. Wskaźnikiem, który jest niezwykle istotny pozostaje także ocena ryzyka. Wypadki przy pracy nadal nie należą do rzadkości w naszym kraju, dlatego też trzeba zrobić wszystko, by ryzyko utraty zdrowia lub życia przez pracowników minimalizować. Zagwarantowanie bezpieczeństwa stanowi obowiązek każdego pracodawcy - bez względu na działalność (produkcyjną, handlową, usługową). Odpowiedzialność leży oczywiście również po stronie pracowników - są oni zobowiązani do odbywania organizowanych szkoleń - zarówno wprowadzających, jak i cyklicznych oraz do przestrzegania zasad BHP, podanych do ogólnej wiadomości w zakładzie pracy.

Czynniki zagrażające zdrowiu lub życiu, szkodliwe lub po prostu uciążliwe mogą być obecne na każdym stanowisku pracy. Znacząco wpływają nie tylko na bezpieczeństwo, ale i wydajność pracowników. Nietrudno zatem zauważyć, że szkolenia z zakresu BHP są potrzebne...każdemu. I pracodawcy, i pracownikowi, i kandydatowi na dany wakat. Zasady BHP można (i należy) wdrażać w sposób kompleksowy - w formie dopasowanej do panujących na stanowisku warunków. Oczywiście istotne jest również cykliczne sprawdzanie, czy zarówno techniczna, jak i organizacyjna sfera w pracy jest zoptymalizowana. Warto pamiętać o tym, by analizie podlegała nie tylko szkodliwość dla zdrowia fizycznego, ale także psychicznego. Podsumowując - współczesne, bardziej ukierunkowane BHP pozwala na personalizację podejścia do bezpieczeństwa oraz komfortu w zawodowym życiu pracowników.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami poprzez formularz